OM MUSEET - dess egen historia

    

Åkerimuseet har nu några år på nacken och starten blev i Brocenter som ligger strax söder om Olofström centrum och intill genomfartsleden.  Museet inrymdes i en byggnad på cirka 400 kvadratmeter i direkt anslutning till den anläggning som inrymde Kjell Olssons bilmuseum liksom Olofströms turistinformation. Det fanns också café och konferensutrymme. Genom samlokaliseringen med Olofströms turistinformation var museet öppet året runt.

Musseet invigdes under "pompa och ståt" 2004 och därtill med stort pressuppbåd.


Kända personer som vd Göran Forsén och vice vd Carina R Nilsson, Sveriges Åkeriföretag, SÅ, samt ordförande Lars Gullberg och sekreterare Eric Björklund, Åkerihistoriska sällskapet, ÅHS.

  

SÅ godkände en investering i museet på 80 000 kronor för att genomföra punkt 2 i nämnda PM. (Avsåg uppförande av tidstypisk verkstads- respektive kontorslokal i museet.) Bygget bör igångsättas efter semesterperioden i september.

 

Parterna var också överens om att den första temautställningen (enligt punkt 1 i PM) skulle invigas i början av maj 2008.

 

I museet skapas en shop enligt punkt 5 i upprättad PM.

 

Upprustning av golvet enligt punkt 3 i PM åvilar Åkerimuseets hyresvärd.

 

Likaså beslutades att Eric Björklund under juli ställer upp den temautställning som presenterades i samband med SÅ-kongressen i juni i år och som visar åkerinäringens utveckling. EB monterar samtidigt ner den utställning som finns i Åkerimuseet och som visar Carl F Jönssons, Malmö, 100-åriga historia. Den utställningen samt underlagsmaterial levereras till Carl F Jönssons av EB.

 

I museet fans en mängd fordon av olika slag, tidstypisk verkstad och Lastbilscentral och myck mer.

Ovanstående har deltagit på ELMIA Lastbil Veteranhallen flera gånger.)


(Efter ett samtal med Eric Björklund så kom det samma dag ett underlag på en flera sidor lång text angående museets historia. En mycket intressant läsning men väl längt att lägga ut här så det fick tyvärr bli ett sammandrag).

 


Ett mycket stort tack Eric.

_______________________

Efterhand skulle lokalerna i Olofström användas till annan verksamhet och efter ett visst utredningsarbete föll valet på Örebro och Laxo Mekans lokaler.


Nu skriver vi ny historia för Åkerimuseet från och med 11 september 2021.


/Anders